SlužbyCo umíme a co nabízíme

  • Zakládání trávníků, sekání, mulčování  a chemické ošetřování travnatých ploch
  • Kácení a rizikové kácení stromů lezeckou technikou nebo z plošiny
  • Arboristika - prořezy stromů - bezpečnostní, zdravotní, redukční atd.
  • Rekultivační práce, veškeré terénní úpravy a výkopové práce
  • Zakládání parků, instalace mobiliáře, výstavba dětských hřišť
  • Úklid listí, údržba květinových záhonů a keřových skupin
  • Likvidace nevhodných a náletových dřevin
  • Drcení dřevní hmoty, frézování pařezů

Údržba pražských hřbitovů

Údržba stromové zeleně na pražských hřbitovech

Revitalizace

Revitalizace Masarykova náměstí v Brandýse nad Labem.
Výsadba stromů, výsadba květinových záhonů včetně údržby.

Návrhy a zakládání zahrad

Návrh a realizace bylinkové zahrady na zámku v Brandýse nad Labem.
Celoroční údržba bylinkové zahrady i zámeckého parku.

Zakládání parků

Rekonstrukce a regenerace Parku plk. Bilíka ve Staré Boleslavi

Rizikové kácení

Postupné kácení stromů je nejnáročnější a velice riziková část stromolezecké činnosti. Nebezpečí při této práci nesmí podceňovat začátečníci ani lidé provádějící tuto činnost na profesionální úrovni. Velké množství úrazů při postupném tzv. rizikovém kácení je jedním z mnoha důvodů, proč by měla být tato práce přenechána výhradně zkušeným a vyškoleným profesionálům.

Rekonstrukce

Rekonstrukce Mírového náměstí v obci Líbeznice.
Terénní úpravy, zakládání trávníků, výsadba stromů.
Výstavba mlatových cest
Výroba a instalace mobiliáře a vodního prvku

Rekultivace, terénní úpravy

Oprava povodňových škod na Říčanském potoce. Bezpečnostní prořezy břehových porostů, odstranění popadaných a podemletých stromů, pročištění dna toku od naplavených sedimentů a stromů z řečiště.